Algemene Voorwaarden

Massage & Yogapraktijk Fijn!, verder omgeschreven als Fijn!, verzorgt verschillende soorten massages, biedt cursussen babymassage en kindermassage aan en verzorgt yoga lessen voor kinderen in verschillende leeftijden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fijn! aangeboden diensten. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de aangeboden diensten. Fijn! verleent geen medische, geen fysiotherapeutische, geen sport en geen erotische massages. Bij medische klachten dien je met je behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massage te ondergaan, een cursus te starten of je kind yogalessen te laten volgen.

Massage
- Een afspraak voor een massage, mondeling of via e-mail gemaakt, is bindend. Annulering van een massage is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt de massage in rekening gebracht.

- Bij ziekte of uitval van de masseur zal Fijn! je zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Fijn! zal in overleg zo spoedig mogelijk tot een alternatieve datum komen.

- Je kunt je massage na afloop contant betalen of het geld na afloop overmaken via de bank.

- Fijn! heeft het recht de massage te annuleren, indien er, naar het oordeel van Fijn!, geen sprake is van een hygiënische situatie. De massage dient afgerekend te worden.

- Fijn! heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in een massage van Fijn! en de tarieven aan te passen. Een overzicht van actuele tarieven is op de website te vinden.

Cursus
- Je schrijft je samen met je kind in voor een cursus babymassage, peutermassage of kindermassage van Fijn! door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Voor het versturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Fijn! Na het inschrijven ontvang je via e-mail een factuur met betalingsgegevens. Prijzen zijn incl. BTW. Betaling vindt plaats per bank/giro o.v.v. het factuurnummer. Je definitieve inschrijving voor een cursus volgt na ontvangst van het cursusgeld door Fijn! Je ontvangt hiervan een bevestiging via e-mail. Wanneer het cursusgeld niet voorafgaand aan de cursus door Fijn! is ontvangen, kan Fijn! je deelname aan de cursus weigeren.

- Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.

- Ontbinding van je inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 30% van het cursusgeld voor gemaakte kosten.

- Bij ontbinding van je inschrijving binnen 14 dagen voor de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer je voortijdig de cursus beëindigt.

- Annulering van deelname aan een cursus door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kun je aan een nieuwe cursus meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.

- Wanneer je een cursusdag niet aanwezig kunt zijn, kun je dit via e-mail of telefoon doorgeven, liefst minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk. Wel kan Fijn! je voorafgaand aan de volgende les kort bijpraten over de les die je gemist hebt.

- Indien blijkt dat het ten behoeve van je kind niet verstandig is de cursus voort te zetten, zullen we kijken naar de mogelijkheden. In sommige gevallen kan een groepscursus bijvoorbeeld tegen bijbetaling omgezet worden in privé-lessen. Terugbetaling van het cursusgeld is in principe niet mogelijk.

- Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Fijn! het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het cursusgeld.

- Bij ziekte of uitval van de docente voor een cursusdag zal Fijn! je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Fijn! zal zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heb je geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

- Fijn! heeft het recht een ouder en kind van deelname uit te sluiten.

- Bij opgave van bepaalde medische condities kan Fijn! besluiten een ouder en kind te weigeren voor deelname aan de cursus. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat Fijn! ouder en kind verdere deelname aan de cursus ontzegt.

- Fijn! kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van de door hen geleerde massage. Deelname aan een cursus van Fijn! geschiedt volledig op eigen risico en je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.

- Fijn! is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Fijn! aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.

- Fijn! is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de reader van Fijn! die wordt verstrekt tijdens een cursus. De reader van Fijn! mag niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is cursisten niet toegestaan de reader van Fijn! te gebruiken voor commerciële doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. De auteursrechten berusten bij Fijn!

- Bij inschrijving voor een cursus van Fijn! worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om je op de hoogte te houden van activiteiten van Fijn! Wil je de nieuwsbrief niet ontvangen dan kun je dit per e-mail aan Fijn! laten weten of jezelf bij de eerstvolgende nieuwsbrief via de afmeldknop afmelden.

- Er wordt een cursistenlijst samengesteld die, samen met foto's aan het einde van een cursus naar de deelnemers wordt gemaild. Mocht je geen prijs stellen op informatie van andere deelnemers en/of niet willen dat jouw gegevens met medecursisten worden gedeeld dan kan je dit per e-mail aan Fijn! laten weten.

- Je persoonlijke en medische gegevens en die van je kind worden nooit aan derden verstrekt.

- Fijn! kan, na jouw toestemming, beeld- en/of geluidsopnamen maken tijdens een cursus en deze gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een cursus door een cursist is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten.

- Fijn! heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een cursus van Fijn! en de tarieven aan te passen. Een overzicht van actuele tarieven is op de website te vinden.

Lessen
- Je schrijft je kind in voor een reeks yogalessen van Fijn! door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Voor het versturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Fijn! Na het inschrijven ontvang je via e-mail een factuur met betalingsgegevens. Prijzen zijn incl. BTW. Betaling vindt plaats per bank/giro o.v.v. het factuurnummer. Je definitieve inschrijving voor een lessenreeks volgt na ontvangst van het lesgeld door Fijn! Je ontvangt hiervan een bevestiging via e-mail. Wanneer het lesgeld niet voorafgaand aan de cursus door Fijn! is ontvangen, kan Fijn! je kind deelname aan de lessenreeks weigeren.

- Bij onvoldoende deelnemers worden de yogalessen geannuleerd. Het lesgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.

- Ontbinding van de inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de lessenreeks. Het betaalde lesgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 30% van het lesgeld voor gemaakte kosten.

- Bij ontbinding van de inschrijving binnen 14 dagen voor de lessenreeks wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer je kind voortijdig de lessen beëindigt.

- Annulering van deelname aan een lessenreeks door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kan je kind aan een nieuwe lessenreeks meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde lesgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.

- Wanneer je kind een lesdag niet aanwezig kan zijn, kun je dit via e-mail of telefoon doorgeven, liefst minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het lesgeld voor gemiste yogalessen is niet mogelijk. Inhalen van door je kind gemiste lessen is niet mogelijk.

- Mocht een reeks yogalessen door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Fijn! het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je kind hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het lesgeld.

- Bij ziekte of uitval van de docente voor een lesdag zal Fijn! je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Fijn! zal zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heb je geen recht op terugbetaling van het lesgeld.

- Fijn! heeft het recht een kind van deelname aan de yogalessen uit te sluiten.

- Bij opgave van bepaalde medische condities kan Fijn! besluiten een kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van een kind door de docente. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat Fijn! je kind verdere deelname aan de lessen ontzegt.

- Fijn! kan door ouders/verzorgers niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van de door hun kinderen gevolgde yogalessen. Deelname aan yogalessen van Fijn! geschiedt volledig op eigen risico.

- Fijn! is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Fijn! aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de yogalessen.

- Bij inschrijving voor een reeks yogalessen van Fijn! worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om je op de hoogte te houden van activiteiten van Fijn! Wil je de nieuwsbrief niet ontvangen dan kun je dit per e-mail aan Fijn! laten weten.

- Je persoonlijke en medische gegevens en die van je kind worden nooit aan derden verstrekt.

- Fijn! kan, na jouw toestemming en die van je kind, beeld- en/of geluidsopnamen maken tijdens de yogalessen en deze gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een lessenreeks door een leerling is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de ouders/verzorgers van de medeleerlingen.

- Fijn! heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de yogalessen van Fijn! en de tarieven aan te passen. Een overzicht van actuele tarieven is op de website te vinden.

Kadobonnen, Spaarkaarten en Rittenkaarten
- De Kadobon en een volle Spaarkaart kunnen bij Fijn! alleen voor massagediensten en producten uit het winkeltje worden ingewisseld.

- De Kadobon, Volle Spaarkaart en Rittenkaart zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

- Een bestelde Kadobon kan niet geannuleerd worden.

- De geldigheid van de Kadobon is 1 jaar na uitgifte.

- Een klant kiest voor een Spaarkaart of een Rittenkaart, beide kaarten kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.

- De geldigheid van een 5x Rittenkaart is 1 jaar na uitgifte.

- De geldigheid van een 10x Rittenkaart is 2 jaar na uitgifte.

- De Spaarkaart en de Rittenkaart zijn persoonsgebonden.


Fijn! Nijmegen, versie 02, 1 december 2011